środa, 25 maja 2016

Konstrukcja balaski z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadk��w.

Budowa sztachety plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Ploty z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty PCV na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy planowane balustrady plastikowe na plot i furtkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz